7

2 al 47; 46; 45; 2 al 44 Cichorium intybus
General

Nom Comú: achicoria
Nom Cientific: Cichorium intybus
Familia: Ateraceae
Origen històric:
General: 7c159e63e369c464d8e2cd4e71a3a020.png
Tipus de planta:
Ecòlogica: Si
Local: Si
Estructura del sòl: Neutre
Textura del sòl: Franco-Llimós
Necessitats hídriques: Poca regs al hivern i molt al estiu procurant hidratar també les fulles
Humitat relativa: Alta
Temperatura: Tolera el fred
Requeriments Lumínics: A ple sol
Extres: no necessito gaire matèria orgànica . però precisa alguna font de molibde i magnesi.
Simbiosi Positiva: all, carxofa, ceba, col, coliflor, espinacs, maduixes, cogombres, porros, ravenets, pastanagues, mongetes, anet i fonoll.
Relacions biotiques negatives: Llimacs, cargols, pugó, trips, erugues

Propietats medicinals

Composició Quimica: Sóc un 90% i escaig d'aigua, però crua soc rica en vitamines A, C, E, B1, B2, B3, B9 i K, també de minerals com fosfor, ferro, potassi, calci i chicorina, latex
Via d'entrada al cos: Ingerida; tòpica
Parts aprofitables: fulla, arrels, flors

Propietats Alimentàries

color: Verd clar
Gust: Amarg
Olor:
Parts comestibles: Fulla

Procés per a consumir

Enmagatzematge:
Processat medicinal: Emulsió, secat a l'ombra de les fulles i a temperatures mitjanes-altes les arrels
Processat alimentari: crua
Altres usos:

Reproducció i Multiplicació

Sembra:
Escarificat llavor:
Multiplicació:
Enmagatzemage llavor:
Data de sembra:
Numero de Test:
Data de multiplicació:
Nº de Test:

Personal

Qui em va portar?: Anna pallarés
En quin format?: planter
Toxicitat: Lleument Tòxica
Comestible: Si
Data de Plantació: 2012-08-23
Numero de test: 2 al 47; 46; 45; 2 al 44