19

4 al A16; 2 al A5 4 al Planter Calendula officinalis
General

Nom Comú: Boixac, Calendula
Nom Cientific: Calendula officinalis
Familia: Asteraceae
Origen històric: Mediterrani
General:
Tipus de planta: bianual
Ecòlogica: Si
Local: Si
Estructura del sòl: Indiferent
Textura del sòl: Franco-Llimós
Necessitats hídriques: Força aigua però tolera la sequia
Humitat relativa: Indiferent
Temperatura: Tolera el fred
Requeriments Lumínics: A ple sol
Extres: Necessita força Nitrogen i potassi, compost i lumbricompost
Simbiosi Positiva:
Relacions biotiques negatives:

Propietats medicinals

Composició Quimica: antiespasmódica, antiinflamatoria, hipotensora, colerética, emenagoga, antianémica, diaforética, cardiotónica, vulneraria, contra parásitos intestinales, cicatrizante de quemaduras, contra la conjuntivitis, varices, faringitis y gingivitis, también para picaduras ponzoñosas. Soy un potente depurativo hepático que estimula la secreción de la vesícula biliar y ayuda a la digestión de las grasas. También sirvo para tratar inflamaciones del aparato digestivo relacionadas con la ansiedad, por un lado por su poder antiinflamatorio sobre las mucosas y por otro por su efecto sedante suave. Normalizo el ciclo menstrual, en especial en menstruaciones que cursen con dolores y poco sangrado.
Via d'entrada al cos: Topica
Parts aprofitables: Flor

Propietats Alimentàries

color: Verd clar, flor taronja i groga
Gust: Amarg
Olor:
Parts comestibles:

Procés per a consumir

Enmagatzematge: Assecada en recipients hermètics, en oli,
Processat medicinal: En oli a sol i serena, flors assecades.
Processat alimentari:
Altres usos: Per a fer tints

Reproducció i Multiplicació

Sembra: en barreja de substrat i lumbricompost sec, temperatura alta.
Escarificat llavor: recol.lecció quan caiguin els estamps i s'inflin les llavors, hoan d'assecar.
Multiplicació:
Enmagatzemage llavor: en recipients amb poca humitat, uns mesos, fins que s'assequi.
Data de sembra: 2012-08-30
Numero de Test: 4 al Planter
Data de multiplicació:
Nº de Test:

Personal

Qui em va portar?: Anna Pallarés, Josep Pàmies
En quin format?: Llavor
Toxicitat: Lleument Tòxica
Comestible: No
Data de Plantació: 2012-09-05
Numero de test: 4 al A16; 2 al A5