14

50 Malva silvestris
General

Nom Comú: Malva
Nom Cientific: Malva silvestris
Familia: Malvaceae
Origen històric: Amèrica
General: e730f8f6a45fe3c9f3250dae1df0ef70.png
Tipus de planta: ppp
Ecòlogica: Si
Local: Si
Estructura del sòl: Neutre
Textura del sòl: Sorrenc
Necessitats hídriques:
Humitat relativa: Baixa
Temperatura: Tolera el fred
Requeriments Lumínics: A ple sol
Extres:
Simbiosi Positiva:
Relacions biotiques negatives:

Propietats medicinals

Composició Quimica: Malvina, Vitamina, A, B2, B1, C, Antinflamatori, Muculític, laxant, lleugerament diuretica
Via d'entrada al cos: Ingerida, Tòpica
Parts aprofitables: Fulla i Flor

Propietats Alimentàries

color: verd clar enblanquit per tricomes, flor Groga
Gust:
Olor:
Parts comestibles: Flor i fulla

Procés per a consumir

Enmagatzematge:
Processat medicinal: Xarop, infusió
Processat alimentari: licor
Altres usos:

Personal

Qui em va portar?: Daniela Querol
En quin format?: Llavor
Toxicitat: Inoqua
Comestible: Si
Data de Plantació: 2012-09-10
Numero de test: 50