8

5 al 29 Petroselinum crispum
General

Nom Comú: Julivert
Nom Cientific: Petroselinum crispum
Familia: Umbeliferaceae
Origen històric: Asia, Mesopotamia
General: 13c943264a172011aa09d2927f8f5789.png
Tipus de planta: bianual
Ecòlogica: Si
Local: Si
Estructura del sòl: Basic
Textura del sòl: Sorrenc
Necessitats hídriques: Es resistent a la falta d'aigua però convé regar-la sovint
Humitat relativa: Indiferent
Temperatura: Tolera el fred
Requeriments Lumínics:
Extres: Sòls rics ens Fosfor i potassi
Simbiosi Positiva: maduixes, el tomàquet, els naps, col, bròquil, espàrrec i pastanaga.
Relacions biotiques negatives: Aphidoletes sp. Chrysopa septempunctata. mosca sirfid, Lysiplebus testaceipes(abelles), Coccinelids, Afídids, Crysoperla carnea, Entomophtora sp.(fongs)

Propietats medicinals

Composició Quimica: Tinc molta vitamina C i alguns agents per estimular la digestió
Via d'entrada al cos: ingerida, tòpica
Parts aprofitables: fulla i arrel

Propietats Alimentàries

color: verd fosc
Gust: Dolç, amarg
Olor:
Parts comestibles: fulles

Procés per a consumir

Enmagatzematge: en polts lliures d'humitat
Processat medicinal:
Processat alimentari: Assecar a l'ombra a temperatures elevades i baixa humitat, Fresc, Fresc congelat.
Altres usos:

Personal

Qui em va portar?: Ana Pallarés, Josep Pamies
En quin format?: Planter
Toxicitat: Inoqua
Comestible: Si
Data de Plantació: 2012-08-23
Numero de test: 5 al 29