22

A17 Sempervivum tectorum
General

Nom Comú: Sempreviva
Nom Cientific: Sempervivum tectorum
Familia: Crasauleraceae
Origen històric: Mediterrani
General: 00b7a5acb8b32b60df7039fa81a74150.png
Tipus de planta: ppp
Ecòlogica: Si
Local: Si
Estructura del sòl: Indiferent
Textura del sòl: Sorrenc
Necessitats hídriques: És una planta molt resisten a la sequera
Humitat relativa: Baixa
Temperatura: Tolera el fred
Requeriments Lumínics: A ple sol
Extres: cobreix bé espais rocosos
Simbiosi Positiva:
Relacions biotiques negatives:

Propietats medicinals

Composició Quimica: Emmenagoga, reepitelitzant, faringitis, purgativa, problemes oculars. Contraindicacions; pel seus efectes emmenagogs al embaràs. los problemas de retención de líquidos faringitis, dismenorreas (dolores menstruales), las heridas, quemaduras, aftas bucales y conjuntivitis. En contra de las verrugas Cicatrizo las heridas Mis hojas, al quitarles la parte externa se aplican sobre cortaduras, sabañones, picaduras y callos. El jugo de mis hojas sirve como astringente, detersivo y antiespasmódico. 

quemaduras, fiebres intermitentes y hemorroides.

Del mismo ayudo contra las fiebres altas.
Via d'entrada al cos: Topica, Ingerida
Parts aprofitables: Fulla

Propietats Alimentàries

color: Verd clar amb tocs vermells a les puntes
Gust:
Olor:
Parts comestibles:

Procés per a consumir

Enmagatzematge:
Processat medicinal: 20gr per Litre. 3 taçes diaries. Decocció 5 minuts fulles.
Processat alimentari:
Altres usos:

Reproducció i Multiplicació

Sembra:
Escarificat llavor:
Multiplicació: Facilment gracies als estolons, posarlos en aigua o plantarlos directament
Enmagatzemage llavor:
Data de sembra:
Numero de Test:
Data de multiplicació:
Nº de Test:

Personal

Qui em va portar?: Anna Pallarés, Josep Pàmies
En quin format?: planter
Toxicitat: Inoqua
Comestible: Si
Data de Plantació: 2012-08-23
Numero de test: A17