17

A2 Plantago major
General

Nom Comú: Llantén, plantatge de fulla ample, zain-belarr, chantaxe, plantain
Nom Cientific: Plantago major
Familia: plantaginaceae
Origen històric: Europa
General: edb597e53d0a09f083c55573bbe37f25.png
Tipus de planta: ppp
Ecòlogica: Si
Local: Si
Estructura del sòl: Indiferent
Textura del sòl: Sorrenc
Necessitats hídriques: força aigua, no tolera l'entollament
Humitat relativa: Alta
Temperatura: Tolera el fred
Requeriments Lumínics: Semi-ombra
Extres: Bon drenatge, adobats regulars amb humus
Simbiosi Positiva:
Relacions biotiques negatives:

Propietats medicinals

Composició Quimica: astringente, cicatrizante, antihemorrágico, expectorante, purificador de la sangre, de los pulmones y del estómago. Soy eficiente para combatir los cólicos renales. Ayudo también cuando existe la conjuntivitis, la tuberculosis, las úlceras gástricas, el asma, la hepatitis, las hemorroides, los abscesos y las picaduras de insectos. Estoy aquí para casos de catarros, bronquitis y asma, l'arrel sana el dolor de les dents
Via d'entrada al cos: Ingerida, emplast o tòpica
Parts aprofitables: Fulla,arrel

Propietats Alimentàries

color: verd fosc i per sota verd clar
Gust:
Olor:
Parts comestibles: fulla i arrel

Procés per a consumir

Enmagatzematge: En sal o assecada a l'ombra en recipients hermetics
Processat medicinal: fulla en emulsió, crua, en xarop amb mel, infusió, arrel crua per mastegar,
Processat alimentari:
Altres usos: la fulla es cicatritzant

Reproducció i Multiplicació

Sembra: primavera
Escarificat llavor:
Multiplicació: divisió de mata, primavera
Enmagatzemage llavor:
Data de sembra:
Numero de Test:
Data de multiplicació:
Nº de Test:

Personal

Qui em va portar?: Anna Pallarés, Josep Pamies
En quin format?: Planter
Toxicitat: Inoqua
Comestible: Si
Data de Plantació: 2012-08-23
Numero de test: A2