20

A3 Rossmarinus officinalis

General

Nom Comú: Romaní
Nom Cientific: Rossmarinus officinalis
Familia: Lamiaceae
Origen històric: Mediterrani
General:
Tipus de planta: ap
Ecòlogica: Si
Local: Si
Estructura del sòl: Basic
Textura del sòl: Franco-Llimós
Necessitats hídriques: Txerofita, Pocs regs
Humitat relativa: Baixa
Temperatura: Tolera el fred
Requeriments Lumínics: A ple sol
Extres:
Simbiosi Positiva: Amb totes les plantes
Relacions biotiques negatives:

Propietats medicinals

Composició Quimica: Tengo efectos estimulantes y tónicos; favorezco a la recuperación en las enfermedades respiratorias y del aparato digestivo y ayudo en las afecciones del hígado. También ayudo a rebajar los dolores de la menstruación y facilito el vaciado sanguíneo. Contengo hierro lo que ayuda a luchar contra la anemia. Soy una de las plantas más antioxidantes. Favorezco la regeneración capilar. Apoyo al sistema nervios y al circulatorio.
Via d'entrada al cos: topica
Parts aprofitables:

Propietats Alimentàries

color: verd platejat i marro clar
Gust: Amarg
Olor: Molt perfumat, fresc
Parts comestibles:

Procés per a consumir

Enmagatzematge: recipients hermètics
Processat medicinal: Assecar la fulla a l'ombra, oli, emulsió, infusió,
Processat alimentari: Especies culinaria, Fresca o Seca,
Altres usos: Perfumeria

Reproducció i Multiplicació

Sembra:
Escarificat llavor:
Multiplicació: Esquixos llenyosos en aigua fins que surtin arrels
Enmagatzemage llavor:
Data de sembra:
Numero de Test:
Data de multiplicació:
Nº de Test:

Personal

Qui em va portar?: Anna Pallarés, Josep Pamies
En quin format?: Planter
Toxicitat: Lleument Tòxica
Comestible: Si
Data de Plantació: 2012-08-23
Numero de test: A3