2

A6; A9 C1; C2; C3; C4 Aloe vera

General

Nom Comú: Aloe
Nom Cientific: Aloe vera
Familia: Asphodelaceae
Origen històric:
General: d54746cbee0dc294c52d40c5b9681cf5.png
Tipus de planta:
Ecòlogica: Si
Local:
Estructura del sòl:
Textura del sòl:
Necessitats hídriques:
Humitat relativa:
Temperatura:
Requeriments Lumínics:
Extres:
Simbiosi Positiva:
Relacions biotiques negatives:

Propietats medicinals

Composició Quimica: Acibar: Estrenyiment ocasional, Neteja intestinal potent. Parenquima, grans, irritacions, coisors, irritacions cutanies, cremades, psoriasis, intestí irritable, conjuntivitis
Via d'entrada al cos: Topica; Ingerida
Parts aprofitables: S'usa l'acíbar (Saba) de les fulles i també el parenquima sense la dermis de la fulla.

Procés per a consumir

Enmagatzematge: El sèver dessecat es pot guardar en recipients de vidre
Processat medicinal: Per extreure el sèver farem incisions amb una navalla a la dermis de les fulles i recollirem el latex que en surti, despres el deixarem assecar. El aprenquima el podem extreure i barrejar inmediatament amb algun glicerid o alcohol.
Processat alimentari:
Altres usos:

Reproducció i Multiplicació

Sembra:
Escarificat llavor:
Multiplicació:
Enmagatzemage llavor:
Data de sembra:
Numero de Test:
Data de multiplicació: 2012-10-01
Nº de Test: C1; C2; C3; C4

Personal

Qui em va portar?:
En quin format?:
Toxicitat: Lleument Tòxica
Comestible: Si
Data de Plantació: 2012-01-14
Numero de test: A6; A9