3

C8 Artemisia absinthium
General

Nom Comú: Ginjól, Agenjo
Nom Cientific: Artemisia absinthium
Familia: Asteraceae
Origen històric: Mediterrania Oriental
General: 76594e0cb8764d623c1d2af4fc89b334.png
Tipus de planta: ppp
Ecòlogica: Si
Local: Si
Estructura del sòl: Ácid
Textura del sòl: Franco-Llimós
Necessitats hídriques: indiferent
Humitat relativa: Indiferent
Temperatura: Tolera el fred
Requeriments Lumínics: A ple sol
Extres: afegir materia orgànica
Simbiosi Positiva: col, bròquil, Estèvia, Lepidium latifolium
Relacions biotiques negatives:

Propietats medicinals

Composició Quimica: Sóc un tònic estomacal i em fan servir per elaborar begudes com el vermut o l'absenta. Les meves arrels inhibeixen el creixement de les plantes properes, i les meves fulles son tòxiques per les erugues.
Via d'entrada al cos: ingerida, topica
Parts aprofitables: Fulles i arrels

Propietats Alimentàries

color: Verd fosc enblanquit per els tricomes
Gust: Amarg
Olor:
Parts comestibles: Fulla, arrel

Procés per a consumir

Enmagatzematge: En recipients de vidre o fusta. En maceració amb alcohols
Processat medicinal: Assecat a baixes temperatures, fresc conservat en alchol
Processat alimentari:
Altres usos: Per fer licor d'absenta

Personal

Qui em va portar?: Ana pallarés, Llavoratori lleida, Josep Pàmies
En quin format?: Planter per a engreix
Toxicitat: Lleument Tòxica
Comestible: Si
Data de Plantació: 2012-08-23
Numero de test: C8